Polityka Prywatności RODO

z dnia 31.01.2022 r.

Drogi użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez naszą Akademię. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Administrator danych osobowych

FUNDACJA DIGITAL CREATORS z siedzibą pod adresem ul. Puławska 457, 02-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000789007, NIP 9512485324, nr REGON 38351549200000.

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: fundacja@digitalcreators.eu.

Twoje uprawnienia

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub - jeśli ma to zastosowanie - art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
 • ich sprostowania (art. 16 RODO),
 • usunięcia (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

A także prawo:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach) (art. 21 ust. 1 RODO);
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe i prywatność

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań.

1. Złożenie zamówienia w Akademii

 W jakim celu?
 Na jakiej podstawie?
 Jak długo?
 Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
 •  realizacja Twojego zamówienia (włączając w to również produkty i usługi bezpłatne)
 • umowa o dostarczenie treści cyfrowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)    
 • obowiązek prawny, związany z rachunkowością, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy do momentu wygaśnięcia ciążącego na nas obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością
 • ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
 • nie będziesz mieć możliwości złożenia zamówienia (włączając w to również produkty i usługi bezpłatne)

2. Założenie konta w Akademii

 W jakim celu?
 Na jakiej podstawie?
 Jak długo?
 Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
 • realizacja umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta w Akademii
 • umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • do momentu, w którym konto zostanie usunięte przez Ciebie lub przez nas na Twoje żądanie
 • ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
 • nie będziesz mieć możliwości założenia konta i korzystania z jego funkcji, takich jak dostęp do treści edukacyjnych, komunikacja ze społecznością, przeglądanie historii zamówień czy sprawdzenie statusu zamówienia

3. Nawiązanie z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania)

 W jakim celu?
 Na jakiej podstawie?
 Jak długo?
 Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
 •  obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń
 • umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku, gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną
 • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową
 • przez czas trwania wiążącej nas umowy lub – jeśli umowa nie zostanie zawarta - do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji (w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej)
 • do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji - lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania  (w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej)
 • ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
 •  nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie

4. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań analitycznych

 W jakim celu?
 Na jakiej podstawie?
 Jak długo?
 Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
 • analiza sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po stronie internetowej Sklepu, celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania Użytkowników (więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania analityczne” i „Pliki cookies” Polityki Prywatności Cookies)
Polityka Prywatności Cookies
 • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów analitycznych (w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej)
 • nie uwzględnimy Twoich preferencji dotyczących korzystania z Akademii w pracach nad jej rozwojem

5. Wyrażenie przez Ciebie zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych (np. informacji o ofertach specjalnych)

 W jakim celu?
 Na jakiej podstawie?
 Jak długo?
 Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
 •  wysyłka informacji marketingowych, zwłaszcza ofert specjalnych
 •  Twoja zgoda na nasze działania marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • do momentu wycofania przez Ciebie zgody – pamiętaj, w każdej chwili możesz wycofać zgodę. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem
 • ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
 •  nie będziesz otrzymywać naszych materiałów marketingowych, w tym informacji o naszych ofertach specjalnych

6. Subskrypcja newslettera

 W jakim celu?
 Na jakiej podstawie?
 Jak długo?
 Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
 •  wysyłanie newslettera
 •  umowa o świadczenie usługi wysyłki newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 •  do momentu, w którym wypiszesz się z naszego newslettera
 • ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
 •  nie będziesz mieć możliwości otrzymywania informacji dotyczących Akademii i naszych usług

7.  Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych z Akademią lub naszymi usługami

 W jakim celu?
 Na jakiej podstawie?
 Jak długo?
 Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
 •  ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami
 • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 •  do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania (w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej)
 •  brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

Publikowanie danych

Jeśli zdecydujesz się na opublikowanie komentarza, jego treść oraz Twój podpis będą widoczne dla innych użytkowników Akademii.
Nie ujawniamy innym użytkownikom Twojego adresu e-mail – chyba że sam to zrobisz.

Działania analityczne

W ramach Akademii prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jego intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po Akademii – a więc np. to, ile czasu spędzasz na danej podstronie, czy w które miejsca w Akademii klikasz. Dzięki temu możemy dostosować układ i wygląd Akademii oraz zamieszczane w nim treści do potrzeb Użytkowników.

Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Usługi zewnętrzne / odbiorcy danych

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.

Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:

Działanie
Odbiorcy danych
Przekazanie danych poza Unię Europejską
 każde działanie w związku z Akademią
 podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne/IT
 nie ma miejsca
 każde działanie w związku z Akademią
osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
 nie ma miejsca
 złożenie zamówienia w Akademii
 dostawca płatności
 nie ma miejsca
 złożenie zamówienia w Akademii
 podmiot zapewniający dostawę towaru
 nie ma miejsca
 złożenie zamówienia w Akademii
 biuro rachunkowe
 nie ma miejsca
zapis na newsletter lub wyrażenie zgody na przesyłanie wiadomości marketingowych
 podmiot zapewniający wysyłkę newslettera lub wiadomości marketingowych
tak – Stany Zjednoczone Ameryki *

A ponadto:

 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.
* - W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia:
 • zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO
Created with